• Abbott-Detroit Cars -1912A 3577 visits Abbott-Detroit Cars -1912A
  • Apperson Cars -1920A 1709 visits Apperson Cars -1920A
  • Cole Motor Cars -1919A 1420 visits Cole Motor Cars -1919A
  • Ford Cars -1930C 1886 visits Ford Cars -1930C
  • Ladies' Home Journal 1914-08 3620 visits Ladies' Home Journal 1914-08
  • McClure's 1915-06 3382 visits McClure's 1915-06
  • Popular Science 1933-11 1109 visits Popular Science 1933-11
  • Scientific American 1891-02-14 1004 visits Scientific American 1891-02-14
  • St. Louis Motor Cars -1907A 1592 visits St. Louis Motor Cars -1907A
  • St. Nicholas 1922-01 1827 visits St. Nicholas 1922-01
  • Sunday Magazine 1908-05-31-01 1435 visits Sunday Magazine 1908-05-31-01